ای خوش آن نقاش بی همتا که با برف سفید

هر طرف رنگی زَند، نقشی کِشَد، طرحی جدید

مدرسه همت مدرسه زندگی

برنامه های ویژه آموزش مجازیکادر مجرب آموزشیامکانات سخت افزاری ویژهپژوهش و فوق برنامه

پیام موسس جناب آقای ملکی به مناسبت شروع نیمسال دوم

با آغاز نیم سال دوم ….

محل قرارگیری تصویر

پیش ثبت نام

برای سال تحصیلی 1401-1400

هر هفته را با نام خدا آغاز می‌کنیم

حضرت فاطمه ( س ):

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم، نرم‌تر و مهربان‌تر باشد.

مدرسه همت مدرسه زندگی